Pionerkirken

De fleste mennesker søker etter noe utover seg selv. Vi er fellesskapssøkende, og leter i større eller mindre grad etter svar på spørsmål som: Hvor hører jeg til? Hva er meningen med min historie? Finnes det en større sammenheng? 

Pionerkirken er en kirke som ønsker å inkludere søkende mennesker, tilbe Jesus, disippelgjøre og sende ut mennesker for å plante nye menigheter og gi evangeliet videre til stadig nye mennesker. 

I Pionerkirken inkluderer vi alle mennesker i begrepet søkende, da det å være søkende, er en holdning og erkjennelse av at vi er mennesker i bevegelse. Som troende har vi funnet svaret på det viktigste spørsmålet om hvem Jesus er, men vi fortsetter å søke ham og mer av Hans rike i våre liv.

Å inkludere, er en kjerneverdi for oss, og Jesus er den beste inspirasjonskilden og forbilde for oss på dette Han levde et svært inkluderende liv, der han stadig inviterte mennesker til fellesskap og varme. Fra første stund vi møter Jesu tjeneste, ser vi at han inviterer mennesker til fellesskap og etterfølgelse.