Om Pionerkirken

Vi er en kirke som elsker å inkludere mennesker, tilbe Gud og utruste og trene til å gjøre tjeneste i Guds rike. Vi er opptatt av hva Gud har lagt ned i hver enkelt sitt liv av utrustning og gaver, som Han ønsker at vi skal vokse og leve i.  

Vi ønsker å være en kirke der du kan få oppleve fellesskap og støtte i hverdagen, og der du kan få prøve ut ulike tjenesteoppgaver og få oppleve en meningsfull tjeneste, slik at Gud blir æret og mennesker blir bygget opp.

Kirken vår samles til gudstjeneste hver søndag kl. 11 sammen med Misjonskirken Bethel Bergen.

Ellers i ukene er vi opptatt av den enkle etterfølgelsen av Jesus i våre hverdager. Vi ønsker å være en kirke som lever ut troen vår, slik at familie, naboer, kollegaer og venner, merker at Jesus lever.

I dag har vi rundt oss en generasjon av mennesker som kanskje aldri kommer til å sette sine ben i en kirke, såfremt de ikke får et positivt møte med en kristen ”ute i verden”. Vi tror på å investere i relasjoner med mennesker som vi naturlig kommer i kontakt med. Vi tror at vi på en jordnær måte kan få vise mennesker hvordan vi lever livet sammen med Jesus.