Verden

Jesus sier: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» (Jesus i Matt 28, 18-20).

Jesu kall til oss om å vitne om Han og gjøre disipler er både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Som menighet lever vi ut dette:

1. Lokalt i hverdagen der vi bor.

2. Nasjonalt gjennom konferanser og menighetsplantinger.

Vi er med på å arrangere årlige Mission-konferanser, med fokus på menighetsplanting, evangelisering og misjon. Vi har også vært med på planting av Pionerkirken Haugesund og Pionerkirken Stavanger.

3. Internasjonalt gjennom menighetsplantinger, ledertrening og økonomisk støtte.

Vi plantet første menighet i utlandet høsten 2014, i Helsingborg, Sverige, og er nå i gang med en menighetsplanting i London, England. Vi gir økonomisk støtte til Pastoral Leadership Training i Nepal. Klikk i menyen til venstre for å lese mer om dette.

Pionerkirken Bergen gir mist 10% av inntektene sine direkte til misjonsarbeid.